Επενδυτική λύση με κέρδη για όλους

Στοχεύοντας στην ομαλή, άμεση και επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση της χώρας, συνεργαζόμαστε με φορείς ανάπτυξης έργων, επενδυτές, τράπεζες και άλλους ενδιαφερόμενους, ώστε να πετύχουμε την υλοποίηση επενδυτικών έργων σε τομείς της τεχνολογίας και των υποδομών.

Πιστεύουμε ότι παρακάτω διαρθρωτικοί παράγοντες είναι έτοιμοι να οδηγήσουν την ταχεία ανάπτυξη στην ελληνική αγορά για την Ενεργειακή Μετάβαση:

Οι υψηλοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που πρέπει να επιτευχθούν έως το έτος 2030, πρόκειται να γίνουν ακόμη πιο φιλόδοξοι μετά την νομοθετική πρωτοβουλία «Fit for 55»

Ο προσανατολισμός της ελληνικής κυβέρνησης που υλοποιείται μέσα από ένα σαφές και ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο έχει θέσει ως στόχο το 2030 το 35% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται αποκλειστικά από ΑΠΕ, εκτιμάται πως ύστερα από την πρωτοβουλία «Fit for 55» πρόκειται να επαναπροσδιοριστεί ακόμη πιο πάνω.

Η υψηλή εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές λιγνίτη, πρόκειται να περιοριστούν δραματικά μέσα στο επόμενο διάστημα.

Προσβλέπουμε σε μία επενδυτική λύση η οποία φέρνει κέρδος για όλους:

Οι δημιουργοί έργων αυξάνουν τη δραστηριότητα τους και πραγματοποιούν περισσότερα, μεγαλύτερο και υψηλότερου κύρους έργα.

Οι επενδυτές εξασφαλίζουν αποκλειστικά σταθερά κέρδη χωρίς να χρειάζεται η περεταίρω απόκτηση τεχνογνωσίας ή δραστηριοποίηση σε άλλη χώρα.

Η οικονομία της Ελλάδας ισχυροποιείται από τα οφέλη που προσφέρουν οι υποδομές τις οποίες στηρίζουμε επενδυτικά.