Τι κάνουμε

Παρέχουμε χρηματοδοτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σε επενδυτικά έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας, των καυσίμων μετάβασης και των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας.

Πού επενδύουμε

Φιλοσοφία μας είναι, η αξιοποίηση των ώριμων τεχνολογιών με στόχο την παραγωγή σταθερών κερδών για όλους.

Ποιοι είμαστε

Είμαστε μία ομάδα με μεγάλη και διεθνή πείρα πάνω στον τομέα της ενέργειας, στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και στις χρηματοδοτήσεις έργων.

Επενδυτική λύση με πολλαπλά κέρδη για όλους

Στοχεύοντας στην ομαλή, άμεση και επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση της χώρας, συνεργαζόμαστε με φορείς ανάπτυξης έργων, επενδυτές, τράπεζες και άλλους ενδιαφερόμενους, ώστε να πετύχουμε την υλοποίηση επενδυτικών έργων σε τομείς της τεχνολογίας και των υποδομών.