ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται θα υπόκεινται στους κατωτέρω όρους χρήσης. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται τους όρους χρήσεως, όπως θα περιγράφονται κατά το παρόν, ενώ παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών το δικαίωμα και η επιλογή οποιασδήποτε αλλαγής ή τροποποίησής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιου είδους αλλαγές ισχύουν άμεσα κατά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα και συνεπώς θα προτείνουμε στους χρήστες να παρακολουθούν τους όρους χρήσης σε συνεχή βάση.

Οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας υπάρχει με σκοπό τη γενική ενημέρωση των αναγνωστών και των συνδρομητών μας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ή πρόταση ή προτροπή ή παρότρυνση της εταιρείας για οποιουδήποτε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση. Πρέπει να λάβετε σχετικές επαγγελματικές συμβουλές πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης.

Οι επισκέπτες και οι χρήστες της ιστοσελίδας της εταιρείας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Απαγορεύεται αυστηρώς κάθε είδους δημοσίευση από τους χρήστες και τους επισκέπτες μέσα από την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου και του ανεβάσματος αρχείων (uploading), εκτός και αν απαιτείται από τη διαδικασία, στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη για οποιουδήποτε είδους τροποποίηση ή ζημιά προκληθεί στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, που να απορρέει από την κακή ή αθέμιτη χρήση από την πλευρά τους.

Ηλεκτρονική Απάτη (e-Fraud)

Το φαινόμενο της οικονομικής απάτης παρατηρείται έντονα, κατά την πάροδο των τελευταίων ετών και στο πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας του Διαδικτύου.

Οι παραβάτες έχουν ως σκοπό την κακόβουλη χρήση των ατομικών σας στοιχείων και λοιπών ατομικών σας πληροφοριών. Ένας ιστότοπος ή ένα μήνυμα διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) είναι αρκετό για τους παραβάτες ώστε να υποκλέψουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιο εκ των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας https://newenergypartners.eu/ καταστεί θύμα ηλεκτρονικής απάτης, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε ψευδούς διαφημίσεως και λοιπών από τρίτα μέρη, τα οποία δεν συνδέονται με το https://newenergypartners.eu/, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης ή αξίας και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, ως αποτέλεσμα της πρόσβασης στην ιστοσελίδα της New Energy Partners (https://newenergypartners.eu/).

Χρησιμοποιούμε τόσο cookies αναγνώρισης όσο και μόνιμα cookies. Ένα cookie αναγνώρισης λήγει όταν κλείνετε το browser σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο.

Θέσαμε τα μόνιμα cookies για στατιστικούς σκοπούς και για να διευκολύνουμε την επίσκεψή σας. Τα μόνιμα cookies μας επιτρέπουν επίσης να παρακολουθούμε και να στοχεύουμε τη θέση και τα συμφέροντα των χρηστών μας και να ενισχύουμε την εμπειρία των υπηρεσιών μας στην ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα μόνιμα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στην ενότητα “βοήθεια” του browser σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να αρνείται όλα τα cookies ή να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας να σας ειδοποιεί για κάθε εισερχόμενο cookie, και έτσι να δώσετε στον εαυτό σας την επιλογή να το αποδεχθεί ή όχι. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε σε σας όσον αφορά το λογαριασμό σας. Ορισμένα από τα μόνιμα cookies, όπως τα Flash cookies, δεν μπορούν να αφαιρεθούν και δεν μπορούν να αποκλειστούν αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του browser σας.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς, δεν φέρει όμως οιαδήποτε ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους, ούτε για ενδεχόμενη ακρίβεια ή αναλήθεια των πληροφοριών, για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις, δεδομένου ότι λόγω της συνεχούς ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, υπάρχει περίπτωση οι νέες δημοσιευμένες πληροφορίες να μην ανανεώνονται επί καθημερινής βάσεως.

Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία οιασδήποτε φύσεως, άμεσης ή έμμεσης, θετικής, αποθετικής ή άλλης, αναφορικά με την παρούσα ιστοσελίδα ή την χρήση αυτής, ή σε αδυναμία χρήσης αυτής, για απώλεια πληροφοριών που αποστέλλονται μέσω της ιστοσελίδας, για ελάττωμα ή καθυστέρηση λειτουργίας, διακοπής ή αδυναμίας επικοινωνίας, ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναφερομένων των πιο πάνω περιπτώσεων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Η Εταιρεία για την συλλογή των πληροφοριών της χρησιμοποιεί πηγές που θεωρεί αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες ή οι απόψεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι εξακριβωμένες, αξιόπιστες ή πλήρεις. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της New Energy Partners παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς λόγους και μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Τίποτα από τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της δεν αποτελεί προτροπή για επένδυση ή άλλη συμβουλή και δεν πρέπει να στηριχθεί στις πληροφορίες αυτές κάποια επένδυση ή άλλες αποφάσεις.