Τι κάνουμε

Η New Energy Partners (NEP) είναι ένας εξειδικευμένος διαχειριστής κεφαλαίων τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε προϊόντα τα οποία δεν είναι εισηγμένα στις διεθνή κεφαλαιαγορές και τα οποία δεν διαπραγματεύονται. Έδρα μας είναι η Αθήνα και είμαστε εγγεγραμμένοι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγορά.

Η NEP είναι ο διαχειριστής της New Energy Capital (NEC), ένα fund ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο βρίσκεται προς επένδυση αποκλειστικά σε έργα και τεχνολογίες που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση. Η NEC παρέχει χρηματοδοτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε επενδυτικά έργα γύρω από τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε έργα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, σε καύσιμα μετάβασης και σε νέες τεχνολογίες οι οποίες αξιοποιούνται για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας.

Η NEC υποστηρίζεται με κεφάλαια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ), μέσω του εργαλείου debt fund, από ιδιώτες επενδυτές, θεσμικούς επενδυτές, εταιρίες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (family offices) και τους ιδρυτές της NEP.

H NEC είναι ένα κλειστού τύπου fund, με τη μορφή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ). H συγκεκριμένη νομική μορφή εξασφαλίζει τη μέγιστη ευελιξία και την απαραίτητη φορολογική διαφάνεια, βάσει της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας.